వ్యవస్థలపై పాశుపతాస్త్రం ‘జనగణమన’

వ్యవస్థలపై పాశుపతాస్త్రం ‘జనగణమన’

పాలటిక్స్‌, పోలీస్‌, మీడియా, ప్రజలు ఈ నలుగురు సరిగ్గా ప్రయాణిస్తే గొప్ప సమాజం తయారవుతుంది. ఇవి గాడి తప్పితే ప్రజలు తమకు తెలియకుండానే తప్పులు చేస్తుంటారు. తాము చేస్తున్నది తప్పు అని కూడా ఆ ప్రజలకు తెలీదు. కానీ తప్పులు జరిగిపోతుంటాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పటి వ్యవస్థల్లో రాజకీయాలపై ప్రజలకు భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. పోలీస్‌ మీద కూడా అంతే. కానీ మీడియా ఏది చెప్తే అది నమ్మే ఇల్యూజన్‌లో ప్రజలు ఉన్నారు. వ్యవస్థలు ప్రజల ఆలోచనలను పక్కదారి పట్టిస్తున్నాయా? […]

Read More