వసంతం వధువై వస్తే… ఆ వర్ణోత్సవమే హోలీ

వసంతం వధువై వస్తే… ఆ వర్ణోత్సవమే హోలీ

చెడుపై మంచి సాధించిన ప్రతీ సందర్భాన్ని భారతీయ సంప్రదాయం పండుగగా మార్చింది. అలాంటి పండుగల్లో ఒకటి హోలీ. రంగులు ఎంత అందంగా ఉంటాయో… జీవితం కూడా అంతే అందంగా ఉండాలని కోరుకునే వర్ణశోభిత ఉత్సవమే…హోలీ. ప్రేమ, అనురాగాలకు సూచికగా చేసుకునే పండుగ హోలీ. ఈ రంగులతో అనుబంధం భారతదేశానికే కాదు ప్రపంచమంతా ఉంది. రంగులంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండవు చెప్పండి? వసంతాన్ని అహ్వానిస్తూ చేసుకునే పండుగ ఇది. ఋతువుల్లో వసంతమే రాణి. వసంత ఋతువు ప్రకృతికే అందాన్ని […]

Read More