మన సినిమాకీ ఓ స్థాయి ఉందోయ్‌ – సినిమా కథ-1

మన సినిమాకీ ఓ స్థాయి ఉందోయ్‌ – సినిమా కథ-1

ప్రాణం నిలవాలంటే ఊపిరాడాలి.. ! నాకు మూడ్ రావాలంటే ఓ మంచి సినిమా పడాలి, అది నేను చూడాలి, నన్ను తన ప్రపంచంలోకి తీసుకుపోవాలి …. ఓ మాటలో చెప్పాలంటే సినిమా … సినిమా నా పిచ్చి, సినిమా నా ప్రపంచం.. రోజూ ఏదోటి రాస్తానని మాటివ్వలేను కానీ మంచి ఆలోచన వచ్చింది అని నాకు అనిపించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ వేదికపై ఆ ఆలోచనని పంచుకుంటానని విన్నవిస్తూ …. మన మొదటి కథనంలోకి దూకేస్తున్నా… సినిమా .. […]

Read More