‘ఫ్రీ’ హిట్‌లో ముఖేష్‌ అంబాని భారీ ‘సిక్స్’ !                    ఈ బిజినెస్‌ గేమ్‌ ముందు IPL ఎంత?

‘ఫ్రీ’ హిట్‌లో ముఖేష్‌ అంబాని భారీ ‘సిక్స్’ ! ఈ బిజినెస్‌ గేమ్‌ ముందు IPL ఎంత?

IPL ఉచిత ప్రసారాలు. ఈ మాట అభిమానులకు యాహూ అనిపించేదే కానీ అక్కడే ఉంది అసలు కిటుకు. రిలయెన్స్‌ అంటేనే వ్యాపారం. అందులోనూ ముఖేష్‌ అంబాని 5 పైసలు కూడా వదులుకోడు. పక్కా బిజినెస్‌ మ్యాన్‌ కదా.ముందు ఇలాగే వందకి, రెండొందలకీ జియోని అలవాటు చేశారు. ఇప్పుడు పెంచినా కడుతున్నారు. రిలయెన్స్‌ అంటే నమ్మకం. మన నమ్మకమే వారికి వ్యాపారం. ఇప్పుడు IPL విషయంలోనూ ఇదే ఫార్ములా. బట్‌ ఇది వ్యాపారం.. ఇదే కొనేవాడికి, అమ్మేవాడికి మధ్య […]

Read More