‘విశ్వ’ రూపమే నారాయణ సూక్తం – వేదం జీవన నాదం-4

‘విశ్వ’ రూపమే నారాయణ సూక్తం – వేదం జీవన నాదం-4

ఓంకార బిందు సంయుక్తం, నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః, కామదం మోక్షదం తస్మా, ఓంకారరాయ నమోనమః పెద్దలు, విజ్ఞుల ప్రవచనాలను అందరూ వినేవింటారు. ఓంకారమే సర్వస్వం అని వారు ఏదో సందర్భంలో చెప్పడం మనకు తెసులు. ఆ సర్వస్వం ఏంటో చాలా మంది అర్థంకాని విషయం. మన ధర్మం మీద అందరికీ ఆసక్తి కలగాలంటే ముందు ఆ ధర్మాన్ని లాజికల్‌గా విశ్లేషణ చేసి, అర్థాన్ని చెప్పగలగాలి. చిన్నపిల్లలు అడుగుతారు. దేవుడంటే ఏంటి? పూజ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? అని అడిగితే […]

Read More
 కదిలే విశ్వం నుంచి వచ్చే శబ్దమే ప్రణవం- జీవన వేదం- 3వ భాగం

కదిలే విశ్వం నుంచి వచ్చే శబ్దమే ప్రణవం- జీవన వేదం- 3వ భాగం

అసలు ఓంకారం అనేది ఉందా? మన హైందవ సంప్రదాయంలో ప్రతీ మంత్రం ముందు ఓంకారం ఎందుకు? ఓం అని పలికితే ఆ మంత్రనాదం ఎవరిని ఉద్దేశించి పూజిస్తున్నట్టు? ఓంకారం ఎక్కడిది? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలిస్తేనే వేదం గురించి మాట్లాడుకోగలుగుతాం. పక్క నుంచి సడెన్‌గా రైలు వెళ్తే ఆ శబ్దానికి ఉలిక్కి పడతాం. ఎక్కడో అంత ఎత్తులో విమానం వెళ్తుంటే ఆ శబ్దం మనింట్లో వినిపిస్తుంది. ఫిజిక్స్‌ ప్రకారం ఒక వస్తువు గమనంలో ఉన్నప్పుడు శబ్ద తరంగాలు […]

Read More