తొలి ఏకాదశి.. అంటే ఏంటి? ఏ శ్లోకం పఠించాలి?

తొలి ఏకాదశి.. అంటే ఏంటి? ఏ శ్లోకం పఠించాలి?

ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి తొలి ఏకాదశి. ఇదే శయన ఏకాదశి, విష్ణు శయనోత్సవం. ఈ ఏకాదశి అతి ముఖ్యమైన పర్వదినం. ఈ రోజు శంఖ చక్రగదాపద్మాలను ధరించి ఆది శేషువుపై శయనించిన లక్ష్మీ సమేత విష్ణువు ప్రతిమను పూజించాలి. ఈ ఏకాదశీ వ్రతం 3 రోజులు చేయాలి. రోజూ శేషశాయిని అర్చించడం, ఏకాదశినాడు ఉపవాసం, ద్వాదశి పారయణ, త్రయోదశినాడు అర్చన చేయాలి. కొందరు ఈ రోజునుండే చాతుర్మాస్య వ్రతం ఆచరిస్తారు. కొన్ని సంప్రదాయాలలో ద్వాదశి నుండి ఆచరిస్తారు. […]

Read More